Ha completado el 0% de esta encuesta
Aviso: La ejecución de JavaScript está deshabilitada en su navegador o en esta paǵina en concreto. Es posible que no pueda responder todas las preguntas de la encuesta. Por favor, verifique la configuración de su navegador.

Enquesta de satisfacció amb els serveis que presta l'ASPB - 2023

 

Aquesta enquesta té com a objectiu millorar la qualitat dels serveis que us oferim des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Omplir-la us portarà menys de 5 minuts.

Les dades que proporcioneu seran tractades de manera confidencial. 

Les últimes preguntes són obligatòries i no podreu avançar fins que no estiguin contestades.

Quan finalitzeu, només heu de picar sobre Enviar i la vostra resposta ens arribarà automàticament.

Hay 10 preguntas en la encuesta.